מלון אלון

ירושלים


רח שמאי 9

ירושלים  9463109

         טלפון         02-6250002         

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

שם ומשפחה
חובה למלא

אימייל
חובה להזין כתובת מייל

טלפון
Please write a subject for your message.

בקשה
Please let us know your message.

Invalid Input